DLA KOGO SĄ TE PRAKTYKI?

Dla uczniów szkół administracji, biznesu, handlu detalicznego, turystyki.

OPIS CELÓW PRAKTYK
 • Nauka o procedurach administracyjnych w Hiszpanii.
 • Nauka o strukturze organizacyjnej i hierarchicznej w wydziałach administracji w hotelach i firmach (poznanie personelu i jego funkcji, zadań i odpowiedzialności przyznanych każdej osobie, itd.).
 • Poprawa umiejętności językowych i społecznych oraz wiedzy kulturowej.
GDZIE PRAKTYKANCI MOGĄ ROZWIJAĆ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI I ZYSKIWAĆ NOWE?

Praktyki odbywają się w wysoko cenionych wydziałach administracji w hotelach i innych firmach. 

UMIEJĘTNOŚCI NABYWANE W TRAKCIE PRAKTYK:
 • Segregacja dokumentów (faktur) według daty i alfabetycznie. Następnie dzielenie faktur według ich celu, na przykład: dla klientów indywidualnych i dla firm; organizowanie ich w pliki.
 • Zapoznanie się z archiwami: organizacja i umiejscawianie dokumentów w archiwach.
 • Obsługa klienta: rozmawianie z klientami i dostawcami osobiście oraz dostarczanie im niezbędnych informacji.
 • Obsługa telefoniczna: rozmawianie z klientami i dostawcami przez telefon oraz dostarczanie im niezbędnych informacji.
 • Kopiowanie niezbędnych dokumentów dla klientów.
 • Aktywności związane z bankowością: rozliczanie przelewów w banku, odbieranie niezbędnych dokumentów związanych z przelewami w banku.
 • Prowadzenie rejestru (księga wpisów i dochodów): wprowadzanie kwartalnych zestawień w księdze wpisów i dochodów, według faktur kupna i sprzedaży dla klientów indywidualnych.
 • Składanie raportów rocznych.
 • Zarządzanie i adresowanie korespondencji.
 • Ekspedycja, organizacja, zarządzanie informacjami, nadzór telefonów i ogólnego przepływu pracy na recepcji.
 • Łączenie odpowiednich hiszpańskich terminów z ich odpowiednikami w języku ojczystym.
 • Używanie edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych.
 • Wypełnianie dokumentów (listów biznesowych), wypełnianie formularzy.
 • Używanie sprzętu biurowego (fotokopiarek, drukarek i innych).
 • Sprawdzanie różnych żądań od klientów dotyczących specyfikacji produktów.
 • Niezależna praca i branie odpowiedzialności za swoją pracę.
UZUPEŁNIAJĄCY PROGRAM PRAKTYK

Praktyki mogą być uzupełnione przez wizyty profesjonalne w szkołach turystycznych, hotelarskich i innych.