EVSW 2019 – Our conference in Poland

 

Razem z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie i pod hasłem „Odkryj swój talent” zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych (EVSW) 2019.

Celem spotkania było zaprezentowanie umiejętności zawodowych nabytych przez uczniów podczas praktyk międzynarodowych i ukazanie szans rozwoju oferowanych przez projekty mobilności, wielość doświadczeń i wyzwań, które tworzą młodzi ludzie.

Konferencja została otwarta przez dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, panią Grażynę Sabik, która mówiła między innymi o tym, jak możliwość wysyłania uczniów na zagraniczne praktyki zmieniła szkołę, młodzież i nauczycieli. Szkoła na samym początku wysłała czterech uczniów na praktyki do Monachium, a obecnie każdego roku 45-50 osób wyjeżdża do Hiszpanii, Portugalii, Niemiec i na Słowację.

Dyrektor Universal Mobility, Magdalena Adamczyk, wyróżniła nie tylko organizacyjną, ale również kulturową funkcję instytucji pośredniczącej, która nie tylko zapewnia miejsca praktyk i zakwaterowanie, ale również stara się zaznajomić praktykantów z tradycją, historią i kulturą kraju, w którym są realizowane praktyki.

Uczestnicy konferencji wysłuchali prezentacji uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku, Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, którzy wzięli udział w praktykach zagranicznych.

Nasza trenerka, Anna Łuszcz, wygłosiła wykład o zarządzaniu umiejętnościami zawodowymi i osobistymi.

Podczas konferencji zorganizowaliśmy również warsztaty dla ludzi zainteresowanych uczestnictwem w programie Erasmus+: Tomasz Marmaj przeprowadził warsztaty o etapach projektów, a Patrycja Pilarek o tym, jak złożyć aplikację o udział w stypendium Erasmus+.

Chcielibyśmy podziękować współorganizatorom naszego wydarzenia:


Zespołowi Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, a zwłaszcza:

 • dyrektor Grażynie Sabik
 • nauczycielom, zwłaszcza Annie Piołunkowskiej i Tomaszowi Marmajowi
 • raz uczniom, którzy aktywnie uczestniczyli w organizacji wydarzenia

Jesteśmy wdzięczni naszym gościom:

 • dyrektor Katarzynie Nowak i nauczycielom oraz uczniom Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie
 • Annie Gadomskiej i uczniom Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
 • Jolancie Urbanek i Agacie Kostrzewie z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 – Budowlanka w Skierniewicach
 • Annie Kolano, dyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim
 • Sławomirowi Słysiowi z Zespołu Szkół Zawodowych Pustków Osiedle
 • Uczniom i nauczycielom Obchodnej Akademii w Koszycach
 • Przedstawicielom Urzędu Miasta Rzeszowa i Powiatowego Urzędu Pracy
Recommend
 • Facebook
Compártelo
Tagged in