HUNDREDS OF STUDENTS, TEACHERS AND PROFESSIONALS

We have received many groups of trainees in the following areas: business management, hotel management, tourism, foreign languages, gastronomy, informatics, mechanics, electricians, logistics, health, aviation and operation of ports and terminals, telecommunication, hairdressing, renewable energy, social services and the like. Every day we develope our company getting more and more experience in mobility and transnational cooperation.

COMPLETED PROJECTS

Work experience in Europe (2015-1- CZ01-KA102- 013237)

 • Sending organisation: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Ostrava, příspěvková organizace
 • Project field: Dietician
 • Period of implementation: 26. 03. – 09. 04. 2017
 • City: Granada

Odborné stáže v zahraničí 

 • Sending organisation: OHK Hodinín
 • Project field: Mecanics, carpintería
 • Period of implementation: 5/2-5/3/2017
 • City: Granada

Odborná zahraniční praxe 2016

 • Sending organisation: OHK HODONÍN SZŠ BRNO
 • Project field: Health
 • Period of implementation: 28.5. – 24.6.2017
 • City: Granada

La dolce vita. Przez żołądek do serca po włosku. (POWERVET-2015- 1-PL01- KA1022-014579)

 • Sending organisation: Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Rybniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
 • Project field: cocina
 • Period of implementation: 14.05-03.06.2017 & 08-28.10.2017
 • City: Granada

Budujmy swoją przyszłość!

 • Sending organisation: POWIAT OSTRÓDZKI Z SIEDZIBĄ W OSTRÓDZIE
 • Project field: paisajismo
 • Period of implementation: 5-25.11.2017
 • City: Granada

Mistrzowie zawodu. Praktyki zawodowe w krajach europejskich (2016-1- PL01-KA102- 025449)

 • Sending organisation: Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce
 • Project field: hotel industry, renewable energies, IT, electronics
 • Period of implementation: 07.10.17 – 05.11.2017 Granada, 03.10.17 – 02.11.2017 Valencia
 • City: Granada & Valencia

Wizyta studyjna w Hiszpanii szansą na podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli (WDN-POWR.04.02.00- 00-0012/16)

 • Sending organisation: Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce
 • Project field: Special education
 • Period of implementation: 16-23.09 – Valencia, 01-07.10 – Granada, 22-28.10 – Granada
 • City: Granada & Valencia

Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem” – staże zawodowe nauką przez doświadczenie  (2016-1-PL01-KA102-023533)

 • Sending organisation: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy
 • Project field: IT technician, mechatronics technician
 • Period of implementation: 2017-01-30 –  2017-02-24 & 2017-07-31 –  2017-08-25
 • City: Granada

Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum  (2015-1- PL01-KA102- 015678)

 • Sending organisation: Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie
 • Project field: landscape architecture
 • Period of implementation: 30.09 – 28.10.2017 (2.10.2017 – 27.10.2017)
 • City: Granada

PZS w Lędzinach: nasze europejskie doświadczenia  (PO WERVET-2016-1-PL01-KA102-024667 )

 • Sending organisation: Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach
 • Project field: landscape Informatics, mechanics, electricity, logistics, economics
 • Period of implementation: 18.04-15.05.2017
 • City: Granada

Turiec to Europe, Europe to Turiec 2017  (2017-1-SK01-KA102-035208 )

 • Sending organisation: K.A.B.A. Slovensko
 • Project field: administration
 • Period of implementation: 05.8.2017 – 15.9.2017
 • City: Granada

Odborná zahraniční praxe 2016, OHK servisní, s.r.o.  (2016-1- CZ01-KA102- 023688)

 • Sending organisation: OHK Hodonín – ISŠ Hodonín
 • Project field: Builders
 • Period of implementation: 23.4. – 21.5.2017
 • City: Valencia

Odborná zahraniční praxe 2016 (2016-1- CZ01-KA102- 023349)

 • Sending organisation: OHK HODONÍN SZŠ BRNO
 • Project field: health
 • Period of implementation: 1.6. – 30.6.2017
 • City: Valencia

Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem” – staże zawodowe nauką przez doświadczenie   (2016-1-PL01-KA102-023533)

 • Sending organisation: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy
 • Project field: mechatronics
 • Period of implementation: 2017-07-31 – 2017-08-25
 • City: Valencia

Hiszpańskie staże kluczem do sukcesu zawodowego – Spanish traineeships a key to professional success  (2016-1- PL01-KA102- 023597)

 • Sending organisation: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku
 • Project field: gastronomy, hotel industry, tourism
 • Period of implementation:  21.05-17.06.2017 – students, 20.08-02.09.2017 – staff, 10.09-07.10.2017 – students
 • City: Valencia

Nowoczesna szkoła, europejska praktyka, najlepsza praca  (2016-1-PL01-KA102-024046)

 • Sending organisation: Zespół Szkół w Tłuszczu
 • Project field: mechanics, hairdressing, pastry, gastronomy
 • Period of implementation: 28.04-26.05.2017
 • City: Valencia

Lotnicze horyzonty  (2015-1- PL01-KA102- 014720)

 • Sending organisation: Technikum Lotnicze ZDZ Katowice
 • Project field: avionics, ports and terminals
 • Period of implementation: 10-31.05.2017
 • City: Sevilla

Energetyczna łączność z Europą  (2015-1- PL01-KA102- 015877)

 • Sending organisation: Technikum Lotnicze ZDZ Katowice
 • Project field: telecommunications, renewable energy
 • Period of implementation: 10-31.05.2017
 • City: Sevilla